Vi som arrangerar PS16

22-24 APRIL

 

Vi som arrangerar PS16

 

 

STYRELSEN

Bakre raden fr.v: Johanna Drake(fest&event), Ella Bivall (Fest&Event), Runa Velander (Ordförande), Cecilia Lind (Ordförande), Per Fallenius (Sponsring), Sandra Skott (PR), Philip Larsson (Kassör).

Nedre raden fr. v: Samuel Vendel (Kassör), Anette Hagner ( Sekreterare), Donny Glimmeräng (Logistik), Matilda Birgersson (Bokning), Veronica Jan (Bokning).

Infälld: Louise Morreau (Logistik)

ORDFÖRANDEN

Cecilia Lind och Runa Velander

SEKRETERARE

Anette Hagner

KASSÖRER

Samuel Vendel och Philip Larsson

LOGISTIK

Bakre raden fr. v: Louise Morreau, Axel Vilhelmsson, Donny Glimmeräng.

Främre raden: Peter Axbrink.

Frånvarande: Judith Karlsson, Linda Andersson.

FEST & EVENT

Övre raden fr. v: Jay Malice A-Singhe, Karin Ohannesian, Johanna Drake, Ella Bivall.

Nedre raden fr. v: Siri Dahlgren, Lina Högström, Sabina Alic.

Frånvarande: Matilda Lennartsson

SPONSRING

Per Fallenius och Paul Yngvesson.

Frånvarande: Katarina Roberg, Kosmo Sve och Josefin Schwartz.

BOKNING

Från vänster: Alex Law, Matilda Birgersson, Helena Johansson, Kajsa Tenglid,

Veronica Jan.

Frånvarande: Caroline Svensson, Peter Landbris.

PR

Övre rader fr. vä: Jasmine Pettersson, Leo Fältström, Lovisa Hansson, Tomas Tidman.

Sittande: Sandra Skott

Frånvarande: Erik Hansson

Hemsidan: Lena Mahrle

Loggan: Erik Nilsson, Hanna Nyholm och Amanda Åberg.

 

Foton ovan: Gustav Svensson

info@ps16.se - #PS16Vaxjo