Psykologstudent Sverige

22-24 APRIL

 

Psykologstudent Sverige

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

" Psykologstudent Sverige – eller PS kort och gott – är en oberoende förening som organiseras av och för Sveriges psykologstudenter och PTP-psykologer.

 

Vi vill möjliggöra för psykologstudenter att nätverka, engagera sig nationellt och hämta inspiration av blivande kollegor redan idag. Psykologstudent Sverige för samman studenter från olika lärosäten och erbjuder kontaktytor mellan studenter, föreningar och yrkesverksamma psykologer. Exempelvis genom PS-kongresserna. Dessutom är vi fönstret mot Europeiska psykologstudentföreningar. Allt är möjligt i PS!

 

Vill du engagera dig i PS? Under PS16 kommer PS-årsmöte att äga rum och där väljs nästa verksamhetsårs styrelse. Kandidera redan idag genom att kontakta valberedningen (valberedning@psykologstudentsverige.org). Om du känner någon som du tror passar till någon av posterna kan du nominera henom, då vänder du dig också till valberedningen. För mer information om PS - gå in på vår hemsida www.psykologstudentsverige.org eller gilla oss på FB. "

info@ps16.se - #PS16Vaxjo

aktuellt