Våra Sponsorer

22-24 APRIL

 

GULDPARTNERS

Region Kronoberg arbetar för att främja hälsa, hållbarhet och tillväxt i Kronoberg. Kronoberg ska vara ett län som är attraktivt, bo, arbeta och leva i! De har ansvar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur. Förutom att stötta PS16 så är de också en viktig samarbetspartner för Linnéuniversitetets psykologprogram!

 

Statens institutionsstyrelse (SiS) bedriver individuellt anpassad och låst tvångsvård av unga och vuxna missbrukare. SiS har 35 behandlingshem runt om i landet och samverkar med kommunernas socialtjänst. Verksamheten präglas av tillgänglighet, rättssäkerhet och hög personaltäthet.

SILVERPARTNERS

 

Psykologförbundet är den fackliga yrkesorganisationen för psykologer, studerande vid psykologprogrammen samt disputerade i psykologi och pedagogik. Förbundet bildades 1955, ingår i Saco och har drygt 11 200 medlemmar.

Landstinget i Kalmar län strävar mot att erbjuda landets bästa kvalitet, säkerhet och tillgänglighet. Deras fokus är bra bemötande och delaktighet, främja hälsa, digitalisering och innovativa lösningar för att kunna vara en av Sveriges bästa arbetsplatser.

Psykologers arbete är en viktig del och finns på många platser i deras organisation och bidrar med expertkunskap i psykologi.

Cut-e är världsledande inom design och implementering av arbetspsykologiska tester online för rekrytering, urval och utveckling. cut-e's psykologer hjälper organisationer runt om i världen att få rätt person på rätt plats och leverera toppresultat för organisationen.

Assessios konsulter är experter inom arbetspsykologi. Tillsammans säkerställer vi att organisationer

utvecklar sina ledare och medarbetare till deras fulla potential genom att använda oss av några av världens bästa arbetspsykologiska tester, verktyg och testsystem. Vårt fokus är att utveckla effektiva, jämställda och välmående organisationer genom att utveckla beteenden, kompetens och kultur på

arbetsplatsen. Våra psykologer hittar lösningar för alla typer av företag!

Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Vi är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering. Arbetsförmedlingen ska verka för att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt.

Välkommen att utveckla och utvecklas hos en av Sörmlands största arbetsgivare!

PTP-programmet i Landstinget Sörmland erbjuder utbildningar, seminarium, studiebesök och auskultationer. Hos oss får du ett PTP-år med gemenskap, delaktighet och utveckling.

Landstinget Blekinge är ett bra val för dig som tycker att livet, med allt vad det innebär, är viktigt. Vi ger dig utmärkta förutsättningar att ge god vård och förbättra människors hälsa. Vi ger dig också möjlighet att välja en skön miljö för arbete, boende och fritid som genomsyras av livskvalitet.

På Kunskapsförvaltningen arbetar vi med framtiden!

Målet är att våra barn och ungdomar upplever dagarna som meningsfulla och utvecklande på kommunens förskolor, grundskolor, fritidshem, gymnasieskolor, grundsärskolor och gymnasiesärskolor. Psykologerna arbetar förebyggande, hälsofrämjande och åtgärdande genom konsultation, handledning, kartläggning och utredning på organisations- grupp- och individnivå.

Region Gävleborg ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, infrastruktur och kollektivtrafik, Vi arbetar med kultur- och näringslivsutveckling. Vi driver också folkhögskolor och har ett omfattande internationellt arbete. Vårt arbete syftar till att, tillsammans med våra invånare, verka för ett livskraftigt Gävleborg där alla har möjlighet till ett aktivt liv.

BRONSPARTNERS

Hogrefe – ledande distributör av psykologiska test i Europa – har ett stort och brett utbud av testmetoder, litteratur och tidskrifter inom området psykologi. Läs mer på www.hogrefe.se.

Mässplatser

Vi har höga ambitioner för framtiden. Vi gillar att förväntningarna på oss är stora. Därför behöver vi dina kunskaper och din kompetens, ditt engagemang och din energi. Gör din PTP hos oss!

Psifos är yrkesföreningen för psykologer i förskola och skola. Vi verkar för goda organisatoriska förutsättningar samt för utformning och utveckling av psykologens roll inom förskola och skola.

Övriga samarbetspartners

Välkommen att göra din PTP-tjänstgöring i ett landsting med omtyckt PTP-program och möjlighet till vidareutbildning, personlig och professionell utveckling.

Region Skåne erbjuder en individuellt anpassad PTP där du tillsammans med din handledare utformar din tjänstgöringsplan.

Du får möjlighet att delta i seminarier, studiebesök och temadagar inom flera olika områden. Läs mer på skane.se/ptp

info@ps16.se - #PS16Vaxjo