Linnéuniversitetet

22-24 APRIL

 

Universitetet

 

 

 

 

 

Linnéuniversitetet är ett av Sveriges nyaste lärosäten och finns i Kalmar och Växjö. Här läser ungefär 31 000 studenter vid 150 utbildningsprogram och 2 000 fristående kurser. Forskningen håller hög kvalitet och har fått genomslag nationellt som internationellt. Den spänner över humaniora, samhällsvetenskap, naturvetenskap och teknik, och innehåller en rad väletablerade forskningsområden. Allt ifrån arbetsmarknadspolitik, välfärdsfrågor och entreprenörskap till biovetenskap, akvatisk ekologi och trä och energiteknik.

 

Linnéuniversitetet är ett ungt och nyfiket universitet, inspirerade av Carl von Linnés anda. Nyfikenhet, nytänkande, nytta och närhet – så tolkar vi Linnés gärningar och så vill vi bedriva vår verksamhet. Vi vill vara ett modernt universitet med Småland som bas och världen som spelplats.

 

Linnéuniversitetet har 2000 anställda i Kalmar och Växjö. Att studera och verka vid Linnéuniversitetet är att vara en del av en miljö som präglas av kunskap och utveckling. Studenter får ny kunskap och lär sig ett kritiskt förhållningssätt. Forskare gör nya upptäcker som kan förändra vårt samhälle. Anställda berättar om en arbetsplats med utmaningar och möjligheter. Linnéuniversitetet är ett universitet som får människor att växa.

 

Linnéuniversitetet bildades 2010 genom en sammanslagning av Högskolan i Kalmar och Växjö universitet.

 

(text från: http://lnu.se/om-lnu/detta-ar-linneuniversitetet)

info@ps16.se - #PS16Vaxjo

aktuellt